Chuyên mục: Phong thủy

  • Phong thủy và khái niệm về nó…

    Phong thủy và khái niệm : Phong thủy (chữ Hán:風水) là học thuyết có nguồn gốc từ Trung Quốc cổ đại, chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của hướng gió, hướng khí, mạch nước đến đời sống họa hay phúc của con người. Về mặt từ nguyên Phong ( 風 ) có nghĩa là “gió”, […]
    Xem thêm
0903894866
0903894866